Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903

 

Onorariul avocatului face obiectul negocierii, întinderea acestuia este stabilită de comun acord cu clientul, încă înainte de angajarea cauzei. Suma plătită de client cu titlu de onorar avocaţial reprezintă contravaloarea muncii depuse de avocat cu ocazia rezolvării problemei încredinţate. Onorariul nu cuprinde cheltuielile ivite cu cauza respectivă (taxe judiciare de timbru, onorariul experţilor). Pot apare cheltuieli legate de activitatea avocatului (cheltuieli de deplasare), acestea vor fi suportate de client. Onorariul se plăteşte în avans (cu excepţia onorariului procentual).

Biroul nostru acceptă plăţi în numerar, prin virament bancar şi plata cu card bancar. Onorariul - în funcţie de natura cauzei angajate - poate fi: onorariu fix, onorariu de succes, onorariu orar, onorariu tip abonament.

Onorariu fix În majoritatea cauzelor, se va stabili un onorariu fix. Cuantumul acestuia depinde de complexitatea cauzei, de valoarea ei (dacă este evaluabilă în bani), de natura activităţii pe care avocatul trebuie să întreprindă precum şi de nivelul responsabilităţii avocatului.

Onorariu de succes (procentual) De ex. în cazul recuperărilor de creanţe, reprezintă un procent din suma efectiv executată. Stabilirea onorariului de succes nu exclude şi aplicarea onorariului fix

Onorariu orar (ex. cu ocazia acordării de consultaţii juridice) Onorariile practicate de noi sunt unitare, nu aplicăm onorarii diferite pentru clienţi diferiţi. În situaţia aplicării onorariului orar, informăm în prealabil clientul în legătură cu durata estimată a activităţii depuse.

Onorariu tip abonament Acest tip de onorariu este adecvat mai ales persoanelor juridice (firme, asociaţii, fundaţii, instituţii) dar şi persoanelor fizice care necesită existenţa unui contact permanent cu un avocat. Serviciile concrete oferite în schimbul abonamentului sunt stabilite cu fiecare client în parte

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate