Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903

 

CONTRAVENŢII
 

Domeniul de aplicare a contravenţiilor este unul foarte vast, unele fapte antisociale fiind calificate ca şi contravenţii şi sancţionate ca atare în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice, în materia dreptului muncii, a dreptului fiscal, în reglementările referitoare la normele privind protecţia consumatorilor, norme de convieţuire socială. Materia contravenţiilor nu se rezumă doar la reglementarea faptelor care constituie contravenţii, în practică se emit un număr mare de procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Pornind de la prevederile legale în materie, am putea defini procesul verbal de contravenţie, ca fiind acel act juridic, emis de autorităţile competente, care stă la baza aplicării unei sancţiuni, în urma săvârşirii unei contravenţii (acea faptă care are un grad de pericol social mai scăzut decât infracţiunea şi care este pedepsită ca atare). Având în vedere faptul că procedura emiterii procesului verbal de contravenţie este una necontencioasă, procesul verbal bucurându-se de “prezumţia de legalitate”, singurul mijloc de apărare a contravenientului împotriva unor eventuale abuzuri din partea agenţilor constatatori este plângerea formulată împotriva procesului verbal.

Activitatea noastră desfăşurată în domeniul contravenţiilor se concretizează în acordare de consultaţii (analizarea oportunităţii introducerii plângerii), redactare de plângeri împotriva proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, asistarea clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti în procese legate de plângeri contravenţionale.

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate