Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903

 

MUNKAJOG


A munkáltató és a munkavállaló között megkötött munkaszerződés alapján létrejövő munkaviszonyt és az azzal közvetlenül összefüggő életviszonyokat rendező jogszabályok összességét nevezzük munkajognak. A munkajog szabályozza a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket (pl. a munkaviszony létrehozásának, módosításának és megszüntetésének feltételeit, a munkavégzés, a munkaidő, a munka díjazásának alapvető szabályait, a munkaügyi jogvita alapvető kérdéseit stb.), valamint a munkáltató és az érdekképviseleti szervezetek közötti kapcsolatok jogi vonatkozásait.

Munkajogi vonatkozású ügyekben - többek között - a következő tevékenységeket vállaljuk:

Dokumentumok szerkesztése: egyéni és kollektív munkaszerződések,
speciális szerződéses kitétek, belső rendszabályzatok.

Peres képviselet munkaviszályok esetén: munkaszerződések betartásával és betartatásával kapcsolatos perek, jogtalan elbocsátások orvoslása, munkavállaló anyagi felelősségre vonása, munkabér kifizetésével kapcsolatos perek.

Ügyfél
(munkaadó vagy alkalmazott) peren kivüli képviselete: munkaszerződés megkötésekor, fegyelmi tárgyaláson, munkakonfliktus esetén

ÜGYVÉDI TÁRSULÁS
KAPCSOLAT     FACEBOOK     PARTNEREK
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate