Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903


DREPT ADMINISTRATIV


Acţiunea in contencios administrativ este un mod de apărare impotriva abuzurilor autorităţilor. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 este cadrul legal pentru procedura de acţionare în instanţă a autorităţilor publice. Astfel, potrivit art. 1 din legea citată, “orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim şi repararea pagubei ce i-a fost cauzată”.

În principiu angajăm orice cauză în care clientul doreşte să se adreseze instanţei de contencios administrativ conform prevederilor Legii nr. 544/2004.

În ultimii doi ani am avut succes în sute de cauze de contencios administrativ; marea majoritate a acestor cauze aveau ca obiect restituirea taxei de poluare (sau a taxei de prima înmatriculare) percepute de stat pentru autoturisme second hand importate dintr-un alt stat membru.

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate