Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903


DREPT COMERCIAL


De-a lungul secolelor, comerţul a constituit o activitate importantă a omenirii, şi ca o necesitate firească, au apărut foarte timpuriu în diferitele sisteme de drept cutumele, normele legale menite să reglementeze această activitate. Era mare nevoie de un sistem transparent şi închegat, astfel a apărut şi necesitatea codificării raporturilor de drept comercial. Din analiza istoriei seculare a dreptului comercial european se poate observa, că s-a dezvoltat alături de dreptul privat (dreptul civil), având chiar o influenţă asupra acestuia.

Rezolvarea problemelor de natură comercială a primit un rol important în activitatea noastră.

Înfiinţări societăţi comerciale: redactare acte constitutive, acte adiţionale de modificare a actelor constitutive.

Litigii comerciale: recuperări debite, creanţe, datorii, litigii comerciale dintre asociaţii societăţii comerciale, litigii legate de executarea contractelor comerciale, procese de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară.

Redactări contracte comerciale: contracte de vânzare cumpărare, contracte de franchise, contracte de exclusivitate, contracte de schimb, contracte de transport, contracte de curtaj şi atragerea clientelei

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate