Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903


DREPT CIVIL
 

Dreptul civil - în afară de faptul că este o ramură importantă a sistemului nostru de drept - este omniprezent în  viaţa de zi cu zi. Practic nu e nimeni care de-a lungul vieţii să nu se fi confruntat cu probleme de natura celor reglementate de regluile dreptului civil. O mare parte din activitatea biroului nostru este legată de rezolvarea problemelor de drept civil. Putem afirma că suntem civilişti, astfel încât angajăm orice cauză legată de această materie.

Probleme legate de dreptul de proprietate: stabilirea dreptului de proprietate (uzucapiuni), probleme legate de clarificarea sau protejarea dreptului de proprietate, întabulări, procese de grăniţuire, servituţi, alte litigii legate de dreptul de proprietate.

Succesiuni: redactare testamente, dezbatere succesiuni în faţa instanţelor judecătoreşti, ieşire din indiviziune, redactare partaje voluntare.

Redactare contracte civile: contracte de vânzare cumpărare, contracte de împrumut, contracte de închiriere de bunuri mobile, contracte de închiriere de bunuri imobile, contracte de mandat, contracte de schimb, contracte de întreţinere.

Probleme legate de familie: procese de divorţ, partajul după desfacrerea căsătoriei, stabilirea domiciliului copiilor minori, stabilire program de vizitare minori, procese de paternitate, procese de adopţie.

Organizaţii non-profit: redactare acte fondatoare pentru asociaţii şi fundaţii, înfiinţare asociaţii şi fundaţii, acordare de consiliere juridică pentru organizaţii non-profit

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate