Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903

 

POLGÁRJOG
 

A polgárjog - azontúl, hogy jogrendszerünk egyik legfontosabb ága - jelen van a mindennapi életben. Gyakorlatilag nincs olyan ember, aki élete során ne találkozott volna valamilyen polgárjogi jellegű problémával, vagy ne vett volna részt olyan eseményen, amelyet a polgárjog szabályai irányítanak. Irodánk életében a polgárjoggal kapcsolatos problémák rendezése jelentős szerepet kapott, annyira, hogy kijelenthetjuk: polgárjogászok vagyunk. Ezért tevékenységünk során vállalunk minden olyan ügyet, amelynek polgárjogi vonatkozásai vannak.

Tulajdonjoggal kapcsolatos kérdések: tulajdonjog megállapítása (pl. elbirtoklás), ingatlan telekkönyvezése, tulajdonjogi viták rendezése, határviszályok, szolgalmi jogok kérdésköre.

Hagyatéki ügyek: végrendelet készítése hagyatéki tárgyalás, hagyatéki vagyonközösség megszüntetése, örökösök közti megegyezés elkészítése

Szerződések szerkesztése: adásvételi szerződés, kölcsön szerződés, járm
ű bérleti szerződés, lakás bérleti szerződés, megbízói szerződés, csere szerződés, eltartási szerződés.

Családdal kapcsolatos ügyek: válás, válás utáni vagyonközösség megszüntetése, gyerekelhelyezés, gyerekláthatási program megállapítása, apasági perek, örökbefogadás.

Non-profit szervezetek: alapítványok, egyesületek bejegyeztetése, tanácsadás non-profit szervezeteknek

ÜGYVÉDI TÁRSULÁS
KAPCSOLAT     FACEBOOK     PARTNEREK
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate