Marosi-Bugarschi
Cabinete de Avocat Asociate
535600 - Odorheiu Secuiesc
str. Attila, nr.2.
office@marosi.ro
Tel/fax: 0040-266-212 903

 

 

Omnia sunt incerta cum a iure discesseris” (Totul devine incert, dacăte abaţi de drumul legii) spunea Marcus Tullius Cicero. Cum suntem realmente copleşiţi de un număr imens de reguli, legi, decrete, hotărâri, e greu pentru cei necunoscători săse descurce, şi nu sunt rare nici situaţiile când cineva se simte complet pierdut în acest labirint juridic mereu schimbător.

Pe acei clienţi care ne onoreazăcu încrederea lor şi care solicităsprijinul nostru, îi ajutăm săse descurce în rezolvarea problemelor juridice pe care le au, în special în domeniile dreptului civil, comercial, contravenţional, dreptul muncii, în domeniul litigiilor de contencios administrativ, precum şi unele probleme de drept comunitar. Redactăm documente juridice (acte constitutive, contracte civile şi comerciale, tranzacţii, documente necesare în diferite litigii etc.), dăm consultaţii juridice verbale şi scrise, reprezentăm interesele clienţilor în faţa instanţelor judecătoreşti, instituţiilor şi altor persoane juridice.

Graţie cunoştinţelor de limbi străine a colaboratorilor biroului nostru, oferim clienţilor noştri consultanţăîn mai multe limbi: română, maghiară, engleză, germană şi franceză.

 

CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE
CONTACT     FACEBOOK     PARTENERI
HURO
©Marosi-Bugarschi Cabinete de Avocat Asociate